top of page
fog-trees-hills-mist-landscape-11569785419avezshjkdq.jpg

P. D. Ouspensky: Egy ismeretlen tanítás töredékei

Fordította: Hollán László, Péterfalvi Mihály, Püski István és Vörös Zsolt. Püski - Új Ág, Budapest 1995, 2004.

Minden folyamatot úgy a világban, mint az emberben, néhány alapvető törvény kormányoz. Ahhoz, hogy a világegyetem mechanizmusát megértsük, a bonyolult jelenségeket ezekre az alapvető erőkre kell visszavezetnünk.

Részlet a könyvből:

„De az élet céljának kérdése az egyike a legnehezebbeknek” válaszolt az egyik jelenlévő. „Ön azt kívánja tőlünk, hogy ennek a megoldásával kezdjük. Talán éppen azért jöttünk ide, mert erre a kérdésre kerestünk választ és ön azt kívánja tőlünk, hogy ezt már előre tudjuk? Ha így lenne, már valóban mindent tudnánk.”

„Rosszul értette” mondta G., „nem filozófiai értelemben beszéltem az élet céljáról. Az ember azt nem tudja és nem is tudhatja mindaddig, amíg az marad, ami. Először is azért, mert az életnek nem egy, hanem több célja van. Különben is, minden próbálkozás ezt a problémát a szokásos módszerekkel megoldani teljesen reménytelen és haszontalan. Én egy egészen más kérdést tettem fel maguknak, én a maguk egyéni célját kérdeztem, azt, hogy mit akarnak elérni, és nem az életük miértjét. Mindenkinek kell lennie saját céljának: egyik ember gazdag akar lenni, másik jó egészséget szeretne, a harmadik a mennyországba akar jutni, a negyedik tábornok akar lenni és így tovább. Ilyen fajta célokról kérdeztem. Ha megmondják nekem, mi a céljuk, én is meg tudom mondani, hogy egy úton haladunk-e vagy nem.

bottom of page