TANÍTÁS

Miért?

Gurdjieff életműve sokoldalú. De bármi legyen is kifejezési formája, tanítása mindig egy hívás. Hív, mert szenved a belső káosztól, amiben élünk. Hív, hogy szemünket kinyissa. Kérdez minket: miért vagyunk itt, mit akarunk, milyen erőknek engedelmeskedünk? Főleg ezt kérdezi tőlünk: értjük-e, hogy voltaképpen mik is vagyunk? Annak tudatára akar minket ráébreszteni, hogy az "ember" fejlődése nem megy magától! Egy bizonyos ponton túl tudást, irányítást és munkát igényel. És ez a tanítás megadja hozzá a segítséget.

TANÍTÁS

Hogyan?

 

Miből állnak Gurdjieff tanításának gyakorlati módszerei? A gyakorlatbavitelt több, egymást kiegészítő rész alkotja. 

 - A meditáció vagyis rendszeresen időt szentelni arra, hogy valaki a csendben önmagához visszatérjen. 

 - A tanítás megvalósítása az életben. Például önemlékezéssel járó gyakorlatok révén. Egy harmonikus fejlődéshez a meditáció és a mozgalmas életünk kellős közepén végzett munka közötti egyensúlyra van szükség. G. ennek nagy fontosságot tulajdonított. 

 - Az objektív ideák tanulmányozása. Arról a különleges, az ember belső világáról és a világmindenségről szóló tudás elsajátításáról van szó, amit G. írásai, szavai és tettei révén adott át. 

 - A mozgásgyakorlatok vagy „szent táncok”, melyeket Gurdjieff Ázsia-i utazásai során fedezett fel, majd Madame de Salzmann segítségével kidolgozott. 

 - A Gurdjieff által komponált zene, mely különböző tanítási módjait különböző formákban kíséri. Így például szerves része a mozgás gyakorlatoknak. 

 - A csoportmunka. Fontos szerepe van egy csoport kialakításának ahol tagok a mindennapi életük, vagy a különböző gyakorlat során átélt élményeiket osztják meg és alkalmanként nagyobb belső tudással rendelkező, felelős személyek útmutatásában részesülhetnek.

 

Ezeknek a gyakorlatoknak az összessége az, ami apránként egy tartós, harmonikus belső fejlődésre vezethet.

Tanítás.jfif