top of page
stock-photo-121398869.jpg
160579.jpg

A TANÍTÁS

 

Gurdjieff életműve sokoldalú. Bármi legyen is kifejezési formája, tanítása mindig egy hívás. Hív mindenkit, aki szenved a belső káosztól, amiben élünk. Hív, hogy szemünket kinyissa. Kérdez minket: miért vagyunk itt, mit akarunk, milyen erőknek engedelmeskedünk? Főleg ezt kérdezi tőlünk: értjük-e, hogy voltaképpen kik is vagyunk? Annak tudatára akar minket ráébreszteni, hogy az "ember" fejlődése nem megy magától! Egy bizonyos ponton túl tudást, irányítást és munkát igényel. És ez a tanítás megadja hozzá a segítséget.

 

 Miben áll Gurdjieff tanításának gyakorlati módszere? Gurdjieff tanításának gyakorlati módszerét több, egymást kiegészítő rész alkotja, ezek az alábbiak: 

 - A MEDITÁCIÓ, vagyis rendszeresen időt szentelni arra, hogy valaki a csendben önmagához visszatérjen. 

 - A tanítás megvalósítása az életben. Például ÖNEMLÉKEZÉSsel járó gyakorlatok révén. Egy harmonikus fejlődéshez a meditáció és a mozgalmas életünk kellős közepén végzett munka közötti egyensúlyra van szükség. Gurdjieff ennek nagy fontosságot tulajdonított. 

 

- Az OBJEKTÍV IDEÁK tanulmányozása. Arról a különleges, az ember belső világáról és a világmindenségről szóló tudás elsajátításáról van szó, amit Gurdjieff írásai, szavai és tettei révén adott át. 

 - A MOZGÁSGYAKORLATOK vagy „szent táncok”, melyeket Gurdjieff ázsiai utazásai során fedezett fel, majd többek között Madame de Salzmann segítségével dolgozott ki. 
 

 - Gurdjieff által komponált ZENE, mely tanítási módszereit különböző formában kíséri. Így például szerves része a mozgásgyakorlatoknak. 
 

 - CSOPORTMUNKA: A csoportban való részvétel szorosan hozzátartozik Gurdjieff tanításához. Mint mondta : “Egy 'csoport' mindennek a kezdete, egy ember egyedül semmit sem tud tenni, semmit sem tud elérni”. Együtt többet tudunk tenni, a magasabb intelligenciában részesedhet. Egy közös céllal,  jól összehangolt, megfelelően irányított belső munkával jön létre a csoportmunka, olyan emberek között, akik merőben különböznek egymástól, és ez a keresés köti össze őket.  A Csoport egy élő együttműködés, ami a résztvevők egyéni munkáján és egymás iránti bizalmon alapul.

Ezeknek a gyakorlatoknak az összessége az, ami apránként egy tartós, harmonikus belső fejlődésre vezethet.

bottom of page