top of page
A1S-RE2o6-L.jpg

„G. I. Gurdjieff: A Mindenségről és Mindenről, avagy Belzebub elbeszélései unokájának. (Az emberek életének pártatlan és objektív kritikája)

Fordította: Hollán László. Sophiris, Budapest 2004.

 

A teljes mű, mely a logikus gondolkodás teljesen új elvén alapszik, három alapvető feladat megvalósítására törekszik. Az első sorozat: Az olvasó gondolatából és érzelméből kíméletlenül és minden megalkuvás nélkül kirírani az emberek pszichizmusában már évszázadok óta belegyökerezett hiedelmeket és véleményeket mindenről, ami a világon létezik. Második sorozat: Megismertetni az olvasóval az újáépítéshez szükséges anyagokat, és azok minőségét és szilárdságát bebizonyítani. Harmadik sorozat: Elősegíteni az olvasó gondolatában és rételmében a valós egy helyes és nem képzeletből alkotott értelemezés kibontakozását, az általa korábban észlelt, illuzórikus világ helyett.

Részlet a könyvből:

"Mivel a bolygó összes lénye azon kezdett dolgozni, hogy tudatosságában elnyerje ezt az isteni funkciót, a “valóságos lelkiismeretet”, ebből a célból – mint ahogy az a Világegyetemben mindenhol történik – megvalósították magukban az úgynevezett 'obligolué lényi törekvéseket', vagyis a következő öt törekvést:

Az első: törekedni arra, hogy a közönséges élet folyamán minden meglegyen, ami a planetáris testnek valóban szükséges és megfelelő.

A második: törekedni arra, hogy önmagában mindig meglegyen a kiolthatatlan ösztönös szükséglet a lény értelmében vett tökéletesedésre.

A harmadik: tudatosan törekedni a világ teremtése és létezése törvényeinek egyre mélyebb megismerésére.

A negyedik: mindjárt létezésének kezdetétől fogva a lehető leggyorsabban megfizetni a világra jöttéért és az egyéniségéért, hogy azután szabaddá váljon ahhoz, hogy amennyire csak lehet könnyítsen a Mi Közös Atyánk fájdalmán.

És az ötödik: mindig törekedni úgy a felebarátjai, mint a más formájú lények gyors tökéletesedésének elősegítésére egészen a 'szent Martfotai', vagyis az ön-individualitás fokáig.''

bottom of page