top of page
DeBeEWXVQAMPN7f.jpg

IDEÁK

Az emberi élet egyik érdekfeszítő kérdése a spirituális fejlődés lehetősége a kiteljesedés perspektívájával. Érdekfeszítő, mert a fejlődés és a kiteljesedés egy emberi lény egyenes érdeke.
Ha azon szerencsések közé tartozunk is, akiknek megadatott, hogy életünk, ha nagy erőfeszítések árán is, de úgy-ahogy rendben van, rendezettek a körülményeink és viszonyaink, akkor megláthatjuk, hogy bár csordultig töltjük napjainkat fontos és érdekes elfoglaltságokkal, valami mégis hiányzik, mert  érdekesek, de nem feszítőek.
Ez a hiányérzet megfogalmazódhat kérdésekben és kereshetjük a válaszokat sokféle formában. Megláthatjuk, hogy mások is küzdenek ezzel.

Mi, csoportunk tagjaival közösen megérezhettük az együtt keresés erejét. Gurdjieff élete és munkássága igazi, valóságos perspektívát nyit számunkra az általa hozott ősi ideák tanulmányozásán keresztül.

bottom of page