BEVEZETŐ

Az emberi élet egyik érdekfeszítő kérdése a spirituális fejlődés lehetősége a kiteljesedés perspektívájával. Érdekfeszítő, mert a fejlődés és a kiteljesedés egy emberi lény egyenes érdeke.
Ha azon szerencsések közé tartozunk is, akiknek megadatott, hogy életünk, ha nagy erőfeszítések árán is, de úgy-ahogy rendben van, rendezettek a körülményeink és viszonyaink, akkor megláthatjuk, hogy bár csordultig töltjük napjainkat fontos és érdekes elfoglaltságokkal, valami mégis hiányzik, mert  érdekesek, de nem feszítőek.
Ez a hiányérzet megfogalmazódhat kérdésekben és kereshetjük a válaszokat sokféle formában. Megláthatjuk, hogy mások is küzdenek ezzel.

Mi, csoportunk tagjaival közösen megérezhettük az együtt keresés erejét. Gurdjieff élete és munkássága igazi, valóságos perspektívát nyit számunkra.
Erre hívjuk azokat, akik elszánták magukat a hiányt betöltő belső útra, mert érzik: nem lehet, hogy az élet „csupán ennyi” legyen, mint eddig!