FELOLVASÁS

..az oktatás Gurdjieff párizsi lakásán folyt"..., ami egy szalonból és egy étkezőből állt, ahová alkalmanként ötven ember is bezsúfolódott, egy kiemelkedő része volt Gurdjieff tanításának „A pillanat iskolájának”. Az étkezés előtt legtöbbször Belzebub elbeszéléseiből olvastak fel, ami mindig különleges figyelmet követelt. A felolvasás után a résztvevők az étkezőbe mentek,..."

A felolvasás című műhelybn két dologra törekszünk. Az egyik: Gurdjieff ideáinak megismerésére a Mindenségről és mindenről, avagy Belzebub elbeszélései unokájának (Az emberek életének pártatlan és objektív kritikája) című műve felolvasása útján. A másik: törekvésünk az említett különleges figyelem megteremtése. Azt a figyelmet, amely egyidejűleg kétfelé irányul, egyrészt önmagunkra, másrészt pedig arra, amit figyelek, itt a felolvasott szövegre. A hétköznapi életben is szükség van a figyelemre, de ott valami ragadja meg a figyelmünket, a felolvasás során azonban megpróbáljuk mi irányítani a figyelmünket. A figyelem irányításának megszerzésére törekszünk.