FELOLVASÁS

A felolvasásaink során két dologra törekszünk.

 

Gurdjieff ideáinak megismerésére írott művein keresztül.

 

A másik törekvésünk egy különleges figyelem megteremtése. Azt a figyelmet, amely egyidejűleg kétfelé irányul, egyrészt önmagunkra, másrészt pedig arra, amit figyelünk, itt a felolvasott szövegre. A hétköznapi életben is szükség van a figyelemre, de ott valami külső dolog vonja el a figyelmünket, a felolvasás során azonban megpróbáljuk mi irányítani azt.