G. I. Gurdjieff: Az élet csak akkor valóságos, amikor "én vagyok”

Fordította: Hollán László és Fecskés Judit. Püski Kiadó, Budapest, 2014.

Részlet a könyvből:

"Én vagyok…?  De mi lett azzal az „önmagam teljes érzékelésével” amit korábban átéreztem, amint ezeket a szavakat az önemlékezés állapotában kiejtettem? Lehetséges volna-e, hogy ez a – megannyi ön-megtagadás és mindenféle ön-sanyargatás árán elért – belső képességem éppen most tűnt el nyom nélkül, amikor hatása a Lényemre sokkal szükségesebb, mint a levegő?

Nem, ez lehetetlen…!  Ez biztosan valahogy másképpen van... vagy pedig az értelem szférájában minden illogikus. Nem, bennem még nem sorvadt el a tudatos munka és önkéntes szenvedés megvalósításának lehetősége! Akarom… és még leszek!  Annál is inkább, mivel Lényem nemcsak személyes egoizmusom számára szükséges, hanem az egész emberiség jólétére is. Lényem valóban szükséges minden ember számára; szükségesebb, mint mai jólétük és megelégedettségük.

Én még akarok lenni …Én még vagyok!'