G. I. Gurdjieff
 
G. I. Gurdjieff


BEVEZETŐ

RÓLUNK

KI VOLT
GEORG IVANOVITS
GURDJIEFF?

KÖNYVAJÁNLÓ

LEVELEZÉSI CÍM

AKTUÁLIS


 

BEVEZETŐ

"... Vannak emberek, akik keresnek, akik vágyakoznak a szív igazsága után, próbálják megtalálni azt. Küzdenek az élet adta problémák megoldásával és próbálnak behatolni a dolgok, jelenségek és önmaguk lényegébe is.
Ha ésszerűen és józanul gondolkodik az ember, bármilyen utat is próbáljon követni keresésében, elkerülhetetlenül vissza kell térnie önmagára; azzal kell kezdenie, hogy megoldja saját mibenlétének és saját helyének problémáit az őt körülvevő világban. Ennek megoldása nélkül el sem kezdheti kutatását.
Csak innen indulva kezdhet bele valamibe, Szókratész soraival az „Ismerd meg tenmagad" feladatába, ami aztán jelmondata lesz mindazoknak, akik az igazi tudást és a létet keresik."

Vissza az oldal tetejére


RÓLUNK

Az 1990-es években elindult egy folyamat, melynek során Amerikában és Európában élő, magyar származású, Gurdjieff ideáival foglalkozó emberek elkezdték anyanyelvünkre fordítani P. D. Ouszpenszky Egy ismeretlen tanítás töredékei című könyvét. Eközben Budapesten néhányan együtt kezdtünk el válaszokat keresni belső életünk égető kérdéseire.
E két folyamat 1995-ben a könyv megjelenésével, az általunk szervezett könyvbemutatón egy mederbe terelődött.
Azóta Magyarországon is létezik egy kis csoport, amely élő kapcsolatban áll és együttműködik a párizsi Gurdjieff Intézettel. Budapest belvárosában hetente egyszer találkozunk, és 5-6 hetente a hétvégéket is közös külső és belső munkával töltjük. Ekkor csoportunk kiegészül francia és román barátainkkal.
Hagyományosan nyaranta egy hétre közösségünk tovább bővül közeli és messzi távoli országokból érkező Gurdjieff csoportok tagjaival, azok vezetőivel is.

Vissza az oldal tetejére


KI VOLT GEORG IVANOVITS GURDJIEFF?

1877-ben, Gumriban született, és az ortodox vallásgyakorlat, valamint ősi tradíciók befolyása alatt nevelkedett.
 
Már fiatal korában felébred benne a vágy, hogy "bármi áron" választ találjon a kérdésre: mi az emberi élet értelme?
     
Mint azt a "Találkozások rendkívüli emberekkel" című könyvében leírja - vagy húsz éven át kutatta, rengeteg nehézséggel küzdve Közép-Ázsia, Közép-Kelet, India, Tibet és Egyiptom legrejtelmesebb helyeit azért, hogy onnan egy ritka kincset hozzon magával: egy nagy jelentőségű, és a jelenlegi világban hozzáférhető tanítást.
 
 
Gurdjieff 1912 körül Moszkvában kezd el tanítani.
 
Életének ezen szakaszáról számol be P. D. Ouspensky Egy ismeretlen tanítás töredékei című könyve.
 
A forradalom Oroszország elhagyására kényszeríti.
 
Pár év vándorlás után 1922-ben Franciaországban állapodik meg és Párizs mellett, Fontainbleau-ben nyitja meg az "Intézet az ember harmonikus fejlődéséért" iskolát. Az Intézet működése alig tartott tovább öt intenzív évnél.
 
Ezalatt szeretett édesapja kivételével családját is sikerül maga köré gyűjtenie. 
      
Gurdjieff által az Intézetben vezetett  munkáról sok könyv és elbeszélés tanúskodik.
 
A tanításban fontos szerepet játszó ú.n. "mozgási gyakorlatok"-ból tanítványaival nyilvános bemutatókat rendeznek Párizsban.
 
A "szakrális táncokban" rejlő ősi tudást Ázsia rejtett kolostoraiban ismerte meg.
 
1924-ben Amerikába megy, hogy az ott létrejött csoportok munkáját megalapozza.
 
Franciaországba történt visszatérését követően egy súlyos autóbaleset arra készteti, hogy tanítása lényegét írásba foglalja.
 
Éveken át dolgozik könyvein, melyeket tanítványai még életében angol és francia nyelvre fordítanak.       

Életének utolsó,  főleg Párizsban töltött szakaszát rendkívül intenzív tevékenység jellemzi, ami ugyancsak életreszóló benyomást gyakorolt az őt körülvevő számos, a világ legkülönbözőbb részeiről érkező ember belső életére.
 
Tanításában ez idő tájt már nem jutott olyan jelentős szerep az ideáknak, mint Oroszországban; a megmagyarázhatatlan valóság közönséges tudást túlhaladó dimenzióit legegyszerűbb tettein, szavain, humorán, a kis harmóniumán improvizált zenéjén, vagy könyvei kéziratának felolvasásán keresztül is rendkívül élő formában tudta feltárni a jelenlévők előtt.
 
Sok tanítványa feladatának érezte, hogy a maga módján tanúbizonyságot tegyen arról, amit tőle kapott - így ezek alapján, legalább formáiban, lehetségessé válik Gurdjieff különleges, magában az életben lejátszódó tanítási módszerével megismerkedni.
 
Ezekből az írásokból kiderül, hogy ő minden tekintetben  mester volt, akinek a munkában szerepe nem egy elmélet oktatására  korlátozódott, hanem ő maga képviselte a tudás valóságos megtestesítését.      

Gurdjieff 1949 októberében halt meg Párizsban.      
 
Akaratának megfelelően a körülötte megalakult csoportok munkája Jeanne de Salzmann irányitása alatt folytatódott.
 
Jeanne de Salzmann 1919-ben ismerte meg Gurdjieffet és ettől kezdve tanításának átadásán munkálkodott, egészen 1990-ig, százegyéves korában bekövetkezett haláláig.
 
 Fáradhatatlanul dolgozott a szakrális táncok eredeti tisztaságukban való megőrzésén, és Gurdjieff írott műveinek és zenei munkásságának gondozásán.
Az így megalapozott csoportok munkája ma is folytatódik, többek között Párizsban, New York-ban, Londonban, Sao Paulo-ban és Caracas-ban, ahol közvetlen tanítványai még jelenleg is aktívan tevékenykednek.   

Vissza az oldal tetejére


KÖNYVAJÁNLÓ


Magyarul megjelent művek

  • G. I. Gurdjieff: A Mindenségről és Mindenről, avagy Belzebub elbeszélései unokájának (Az emberek életének pártatlan és objektív kritikája) – Hollán László fordításában. Sophiris, Budapest 2004.

  • G. I. Gurdjieff: Találkozások rendkívüli emberekkel – Hollán László fordításában. Sophiris, Budapest 2001. (Filmre is alkalmazta Peter Brook)

  • P. D. Ouspensky: Egy ismeretlen tanítás töredékei – Hollán László, Péterfalvi Mihály, Püski István és Vörös Zsolt fordításában. Püski - Új Ág, Budapest 1995, 2004.

  • G. I. Gurdjieff: Az élet csak akkor valóságos, amikor "én vagyok” – Hamarosan megjelenik Hollán László és Fecskés Judit fordításában. Püski Kiadó, Budapest, 2014.

  • Gurdjieff beszél tanítványaihoz – Püski Kiadó, Budapest 2007.


LEVELEZÉSI CÍM

Az alábbi email címen közvetlen kapcsolatba léphet velünk:

  info@gurdjieff.hu